Craniosacralbiodynamics

Kraniosakrální biodynamika

Průvodce světem kraniosakrální biodynamiky

Kraniosakrální biodynamika je Dr. Rollinem E. Beckerem, jedním z prvních průkopníků tohoto přístupu, definována jako práce s vrozeným plánem léčení. Je to práce, která je v kontaktu s tvořivými silami života a využívá je jak pro podporu klienta tak pro terapeutickou práci. Tento přístup nám mnohdy umožňuje jít s klientem hodně do hloubky a tam nalézt řešení. Klientův systém toto řešení pak sám využije ke korekci potíží. V podstatě se snažíme spolupracovat se systémem klienta a s jeho vrozeným programem neustále se vracet ke zdraví.

V terapii dochází prostřednictvím jemného doteku k budování důvěry mezi terapeutem a systémem klienta k orientaci na propojení s celkem, na klid a zdraví.
A jak říká Jim Jealous " Zdraví o kterém zde mluvíme je samotným základem našeho bytí a je stále přítomné"
Naší prací je naslouchání prostřednictvím jemného kontaktu našich rukou a objevit zdraví a zpřístupnit ho klientovi. A velmi často je k tomu zapotřebí dojít do bodu klidu, ve kterém se skrývá potence.

Zde je vhodné uvést, že terapeut není ten, kdo provádí léčení, ale je tím kdo rozpoznává a může podpořit vnitřní léčivé procesy klienta, jeho sjednocení, reorganizaci a sebekorekci. A přesto, že tento přístup není o "léčení " jak si ho dnes běžně představujeme, tak má tato práce velmi výrazný vliv na fyziologii a to nazýváme zdravím.

V Kraniosakrální biodynamice je člověk brán v potaz ve své celistvosti. Biodynamické síly neboli potence, které vytvářejí a udržují život se projevují jemnými rytmickými pohyby podobnými přílivu a odlivu a vnitřní vitalitou. Praktikant CSB následuje vrozený plán léčení a spolupracuje se silami v jejich projevu zdraví a podporuje tak mimo jiné metabolické změny a samoregulaci celého organismu. Náše práce je orientována na biodynamiku systému a mechnické projevy těla považujeme za výsledek působení hlubších sil.
/ Bhadrena a Kavi/

Základy kraniosakrální biodynamiky, Franklyn Sills
www.craniosacralbiodynamics.cz | spřátelené weby | webmaster